przeglądy termowizyjne wrocław

Badania i przeglądy termowizyjne

Proponujemy Państwu usługi z użyciem kamery termowizyjnej. To bardzo efektywny sposób badania i lokalizowania błędów w szeroko pojętnym budownictwie. Z pomocą obrazów z kamery termowizyjnej tg. termogramów możemy wykryć i doradzić w zakresie wykrytych usterek i wad budowlanych.

Zakres usług z użyciem kamery termowizyjnej:

  • wykrywanie miejsc utraty ciepła w budynkach, m.in. w instalacjach grzewczych
  • sprawdzenie poprawności ocieplenia budynków, w tym: montażu okien i drzwi, obecności mostków termicznych i miejsc zagrożonych erozją lub wodą
  • namierzanie nieszczelności przewodów kominowych
  • wyszukiwanie nieprawidłowości w ogrzewaniu podłogowym
  • namierzanie pęknięć rur i przerw w instalacjach wodociągowych oraz kanalizacyjnych
  • lokalizacja przebiegu instalacji
  • lokalizacją zagrożeń w instalacji elektrycznej poprzez wykrycie ponadnormowego wzrostu temperatur, na aparaturze zabezpieczającej, przewodach, liniach kablowych, rozdzielnicach , transformatorach.
  • ustalanie, czy występują stany przedawaryjne maszyn oraz urządzeń
  • rozwiązywanie sporów pomiędzy wykonawcą a inwestorem, oraz między kupującym a sprzedawcą, dzięki prawidłowo wykonanym raportom z działania kamery termowizyjnej.