Firmy i instytucje

Oferty cenowe na realizację prac są przygotowane na podstawie:

 • zapoznania się zakresu prac do wykonania,
 • wizyty na miejscu przyszłej realizacji prac: plac budowy, biuro, sklep, budynek usługowy,
 • zapoznania się z propozycją umowy na planowany zakres prac.

Adres e-mail: biuro@geservices.pl

Firma wykonuje między innymi następujące prace.

 • Instalacje elektryczne i towarzyszące w budynkach przemysłowych,
 • Instalacje elektryczne i towarzyszące w budynkach mieszkalnych,
 • Instalacje elektryczne i towarzyszące dla instytucji publicznych,
 • Zasilanie placów budów,
 • Zwiększenie i zmiana mocy przyłączeniowej,
 • Budowa przyłączy,
 • Budowa stacji transformatorowych,
 • Montaż rozdzielni elektrycznych,
 • Instalacje oświetlenia ulicznego,
 • Iluminacje budynków,
 • Instalacje odgromowe,
 • Instalacje teletechniczne i informatyczne,
 • Instalacje TV i SAT,
 • Instalacje automatyki i sterowania,
 • Instalacje SAP,
 • Instalacje nagłośnieniowe,
 • Linie kablowe niskiego napięcia,
 • Linie kablowe średniego napięcia,
 • Linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia.

Oraz projekty i pomiary elektryczne we wszystkich wymienionych zakresach.