nadzory budowlane wrocław

Przeglądy budowlane – okresowe i inne

Przeprowadzamy przeglądy obowiązkowe i kontrole obiektów budowlanych w zakresie budowlanym oraz konstrukcyjno–budowlanym. Okresowe kontrole budynków mieszkalnych wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych.

Po każdej kontroli sporządzamy protokół kontroli, który dołączamy do Książki Obiektu Budowlanego.
Dla budynków oraz budowli, które nie posiadają założonej Książki Obiektu Budowlanego proponujemy wykonanie przeglądu 5-cio letniego oraz założenie KOB.

Przeglądy wykonujemy zgodnie z:

  • Art. 62 Prawa Budowlanego.
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych.

Przeglądy są wykonywane przez upoważnione osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

Przeglądy, podobnie jak projekt i montaż oświetlenia czy pomiary termowizyjne, są wykonywane przez upoważnione osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.