Jak podłączyć gniazdo z uziemieniem?

Gniazdo elektryczne z stykiem (bolcem) ochronnym

Gdy w mieszkaniu, domu posiadamy instalację elektryczną, która zbudowana jest z przewodów posiadających dwie żyły (jedna żyła w kolorze czarnym lub brązowym oraz żyła w kolorze niebieskim), aby zamontować gniazdo posiadające styk (potocznie bolec) ochronny, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Jeżeli są już zamontowane gniazda ze stykiem ochronnym, to warto sprawdzić, czy w ogóle gniazdo takie jest prawidłowo podłączone.

Do zamontowania gniazda elektrycznego potrzebne będą: śrubokręt, multimetr.

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku jak prawidłowo podłączyć gniazdo ze stykiem ochronnym.

Zdjęcie przedstawia gniazdo elektryczne wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym. Sprawdzamy, czy gniazdo elektryczne jest dobrze podłączone.

gniazdo1

Przy załączonym napięciu sprawdzamy gniazdo multimetrem. Na jego wyświetlaczu widać, że w gnieździe elektrycznym jest prawidłowe napięcie 230 V.

gniazdo2

Dalej za pomocą multimetru szukamy, czy pomiędzy którymś z otworów a bolcem jest napięcie 230V. Jeżeli multimetr wskazuje 0 V, tzn. że styk ochronny nie jest podłączony.

gniazdo4

Podłączenie gniazda z uziemieniem. W tym momencie wyłączamy gniazdo elektryczne spod napięcia w tablicy elektrycznej. Sprawdzamy multimetrem, czy rzeczywiście gniazdo zostało odłączone od napięcia. Odkręcamy pokrywę. Na poniższym zdjęciu znajdują się oznaczenia miejsc na gnieździe, gdzie powinny być podłączone odpowiednie żyły. Litera L oznacza fazę, do tego zacisku podłączona powinna być żyła czarna (brązowa). Litera N oznacza żyłę neutralną, czyli żyłę w kolorze niebieskim.

gniazdo5

Odkręcamy śruby mocujące. Obecność dwóch żył czarnych oraz dwóch niebieskich oznacza, że mamy do czynienia z gniazdem przelotowym, tzn. jest połączenie z innym gniazdem elektrycznym. Gdy do gniazda elektrycznego są podłączone po jednej żyle czarnej i niebieskiej, oznacza to, że gniazdo jest końcowe.

gniazdo6

Podłączamy żyły niebieskie bezpośrednio do zacisków styków ochronnych.

gniazdo7

Wykonujemy niebieską żyłą o przekroju 2,5 mm2 połączenie między zaciskami styku ochronnego a zaciskiem N.

gniazdo8

Kształtujemy odpowiednio dodany odcinek żyły niebieskiej tak, aby całość zmieściła się do puszki podtynkowej.

gniazdo9

Montujemy wkład gniazda elektrycznego w puszce oraz przykręcamy pokrywę. W tablicy elektrycznej rozdzielczej przywracamy napięcie w gnieździe elektrycznym i dokonujemy pomiaru kontrolnego. Pomiędzy żyłą fazową (czarną lub brązową) a stykiem ochronnym (bolcami) powinno być napięcie sieciowe 230 V.

gniazdo10

Gdy instalacja elektryczna jest sprawdzana za pomocą specjalistycznego przyrządu pomiarowego, to brak podłączenia styku ochronnego przez taki przyrząd jest od razu sygnalizowany . Na poniższym przykładzie wskazanie „PE” oznacza, że styk ochronny nie jest podłączony:

gniazdo3