obowiązkowe przeglądy budynków

Nadzory budowlane

Oferujemy Państwu usługi związane z nadzorami budowlanymi i inwestorskimi w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Dostosowujemy naszą pracę do specyfiki danego obiektu i realizujemy czynności w taki sposób, aby były możliwie najmniej inwazyjne dla użytkowników. Dzięki temu możemy zająć się szerokim spektrum budynków – od domów jedno- i wielorodzinnych przez szkoły, placówki, służby zdrowia, punkty usługowe i sklepy wielkopowierzchniowe po zakłady przemysłowe i obiekty elektroenergetyczne.

Dlaczego warto skorzystać z usług nadzoru budowlanego

Dlaczego warto skorzystać z usług nadzoru budowlanego? Inwestorzy lub właściciele obiektów często nie posiadają odpowiedniej wiedzy technicznej, która pozwalałby im na odpowiednią weryfikację tego, czy prace realizowane są zgodnie z wytycznymi projektu. Dlatego ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest skutecznym sposobem na zabezpieczenia ich interesów oraz daje pewność, że wszystkie prace zostaną zrealizowane z zachowaniem wysokich standardów oraz przy użyciu odpowiednich materiałów. Ważne jest jednak, aby osoba, która będzie kontrolować przebieg wykonania robót, posiadała odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Taki opis doskonale charakteryzuje naszych specjalistów.

Kompleksowy nadzór budowlany

Zatrudnieni w naszej firmie fachowcy dzięki wiedzy zdobywanej w trakcie wielu lat pacy mogą zapewnić kompleksowy nadzór budowlany przy realizacji robót elektrycznych. Już na etapie przygotowania inwestycji będą w stanie sprawdzić poprawność przygotowanej dokumentacji. Zweryfikują również opracowany projekt pod kątem technicznym, przeanalizują czy zawarte w nim rozwiązania spełniają obowiązujące standardy i czy są optymalne pod względem finansowym. Dodatkowo doradzą również sposób wykonania oraz zarekomendują najlepsze materiały. W trakcie prac będą na bieżąco czuwać nad ich poprawną realizacją, a po ich zakończeniu przeprowadzą niezbędne pomiary elektryczne, dzięki którym zbadają, czy wykonana instalacja działa prawidłowo.