przeglądy elektryczne wrocław

Instalacje elektryczne

Od wielu lat doskonalimy się w dziedzinie instalacji elektrycznych. Stałe poszerzanie i aktualizowanie wiedzy uczyniło z nas ekspertów w tym obszarze. W efekcie możemy zapewniać wiele usług związanych z tą dziedziną – od projektowania i wykonawstwa instalacji, przez zasilanie placów budów, budowę przyłączy po realizację zleceń na budowę linii kablowych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia. Przywiązanie do wysokiej precyzji realizowanych prac zyskało nam uznanie klientów. Dowodami na to mogą być wystawione przez nich listy referencyjne oraz fakt, że wielu z nich do dziś współpracuje z naszą firmą.

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych

Doświadczone zdobyte w trackie realizacji rozlicznych projektów pozwala nam oferować wykonanie niemal dowolnej instalacji elektrycznej, niezależnie od jej skali i poziomu skomplikowania. Dzięki temu możemy dziś obsługiwać zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy oraz instytucje publiczne. Oferujemy kompleksową realizację zawierającą wstępną wycenę, opracowanie koncepcji, przygotowanie projektu, ostateczną wycenę, pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, wykonanie, pomiary powykonawcze i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Dlatego też tworzone przez nas instalacje są w dostosowane do danego obiektu oraz zgodne z oczekiwaniami klienta.

Bezpieczne i efektywne instalacje energetyczne

Nasze instalacje spełniają najwyższe standardy jakościowe oraz obowiązujące normy prawne. Sprawia to, że są one w pełni bezpieczne dla użytkowników oraz charakteryzują się doskonałą efektywnością energetyczną, przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacji obiektu. Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem i działaniem instalacji pozwala nam również oferować klientom przeglądy elektryczne, dzięki którym możemy ocenić sprawność instalacji w ich obiekcie. Poza instalacjami elektrycznymi nasza firma zajmuje się badaniami oraz przeglądami termowizyjnymi.

Poniżej znajdą Państwo pełną listę usług świadczonych przez naszą firmę:

 • Instalacje elektryczne i towarzyszące w budynkach przemysłowych
 • Instalacje elektryczne i towarzyszące w budynkach mieszkalnych
 • Instalacje elektryczne i towarzyszące dla instytucji publicznych
 • Zasilanie placów budów
 • Zwiększenie i zmiana mocy przyłączeniowej
 • Budowa przyłączy
 • Budowa stacji transformatorowych
 • Montaż i prefabrykacja rozdzielni elektrycznych
 • Instalacje oświetlenia wewnętrznego i ulicznego
 • Iluminacje budynków
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje teletechniczne i informatyczne
 • Instalacje TV i SAT
 • Instalacje automatyki budynkowej.
 • Instalacje SAP, CCTV
 • Instalacje nagłośnieniowe,
 • Linie kablowe niskiego napięcia,
 • Linie kablowe średniego napięcia,
 • Linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia.

Poza instalacjami elektrycznymi nasza firma zajmuje się badaniami oraz przeglądami termowizyjnymi.