Pomiary elektryczne i przeglądy budowlane – referencje

Zapraszamy do zapoznania się z listami referencyjnymi jakie otrzymaliśmy od naszych zleceniodawców, wśród których znajdują się zarówno firmy prywatne, jak i np. spółdzielnie mieszkaniowe.
Przeglądy instalacji elektrycznych to zadanie dla profesjonalistów i dlatego należy powierzyć je sprawdzonej firmie. General Electrical Services jest właśnie taką firmą.