nadzory budowlane wrocław

Pomiary elektryczne

Podstawowym sektorem działań naszego przedsiębiorstwa jest wykonawstwo fundamentalnych dla każdego obiektu budowlanego czynności – a w szczególności tych związanych z instalacjami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, informatycznymi oraz teletechnicznymi. Jesteśmy przygotowani nie tylko do zaprojektowania i zamontowania nowych instalacji, ale także przeprowadzenia czynności sprawdzających poprawność działania tych już istniejących pod kątem ich efektywności i bezpieczeństwa. Nasza oferta obejmuje przeprowadzania badań, przeglądów i pomiarów elektrycznych w różnego rodzaju obiektach – domach, szpitalach, szkołach, firmach, sklepach czy zakładach produkcyjnych.

Znaczenie przeglądów elektrycznych

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu musi przyjemniej raz na pięć lat przeprowadzić obowiązkowy przegląd budowlany, który obejmować powinien również badanie instalacji elektrycznej. Osobom, które nie zastosują się do tego nakazu, grozi grzywna w postaci mandatu w wysokości do nawet 5 tysięcy złotych. Jego nieprzyjęcie skutkuje tym, że sprawa zostaje przekazana do sądu.

Jednak, aby przegląd elektryczny został uznany za ważny, musi zostać odpowiednio przeprowadzony. Należy wykonać oględziny i pomiar instalacji, a także próby eksploatacyjne, czyli badanie skuteczności przeciwpożarowej. Konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego i sprawności wszystkich elementów instalacji. Wymagane jest również, aby wszystkie te czynności zostały przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Terminowe i profesjonalne pomiary elektryczne

Prowadzone przez nas pomiary elektryczne zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom podczas korzystania z instalacji. Świadczenia realizujemy w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami, w najwyższym standardzie oraz terminowo. Podczas prac wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę naszych pracowników. W trakcie prowadzonych prac możemy wylegitymować się kompletem potrzebnych uprawnień.

Poniżej znajdą Państwo kompletną listę pomiarów elektrycznych realizowanych przez naszą firmę:

 • rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
 • ochrony przeciwporażeniowej
 • warunków szybkiego wyłączenia zasilania (skuteczność zerowania)
 • uziemień ochronnych i roboczych
 • elektryczne urządzeń i narzędzi
 • parametrów jakości energii elektrycznej
 • kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • rozdzielni niskiego i średniego napięcia
 • pomiary i przeglądy transformatorów energetycznych
 • badania instalacji odgromowych
 • badania wyłączników różnicowo – prądowych
 • a także pomiary natężenia oświetlenia

Zapewniamy kompleksową realizację usług na każdym etapie:

 • Przygotowanie wstępnej wyceny
 • Opracowanie planu działania
 • Sporządzenie projektu
 • Dokonanie wyceny
 • Pomoc przy uzyskaniu zezwoleń
 • Nadzór nad pracami budowlanymi
 • Wykonawstwo
 • Przeprowadzenie pomiarów powykonawczych
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej