przeglądy elektryczne

Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

W dzisiejszych czasach niewłaściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych może negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Posługiwanie się sprzętami zasilanymi energią elektryczną wiąże się z zagrożeniami, które wynikają ze złego użytkowania. Na barkach producentów spoczywa odpowiedzialność za produkowanie mechanizmów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniającymi ich pewne działanie. Oferujemy Państwu pomiary bezpieczeństwa i zgodności urządzeń za pomocą specjalistycznych narzędzi według najnowszych standardów.

Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych przeprowadzamy według obowiązujących norm:

  • PN-EN 60745-1:2003
  • PN-88/E-08400/10
  • DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702): 2008-06
  • Kodeks Pracy: Art. 215, 216, 217,218
  • Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm., ostatnia z 4 marca 2005,
  • Dz. U. Nr 62, poz. 552)
  • PN-EN 60974-4

Poza opisaną usługą zapewniamy również fachowy serwis instalacji elektrycznych.