pomiarów termowizyjnych

Na czym polegają badania i przeglądy termowizyjne?

Prawidłowo wykonana izolacja cieplna chroni budynek przed stratami ciepła. Równie sprawne powinny być instalacje grzewcze, gazowe i elektryczne, aby to stwierdzić, należy wykonać badania termowizyjne. Warto wiedzieć, czym się one charakteryzują.

 

Jak wykonuje się przegląd termowizyjny?

Badania i przeglądy termowizyjne wykonuje się przy użyciu kamery termowizyjnej. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wychwytuje ona punkty emitujące zbyt dużo ciepła, które sygnalizuje zakłócenia w budowie i działaniu danego systemu. Kamera termowizyjna, wykorzystując metodę obrazowania cieplnego, umożliwia wykrycie oraz precyzyjne zlokalizowanie nawet najmniejszej nieszczelności w instalacji gazowej. Przy jej pomocy ustala się stan wykonania izolacji termicznej budynku. Pomiary termowizyjne ułatwiają przeciwdziałanie niebezpieczeństwom związanym z usterkami instalacji elektrycznej w wyniku ujawnienie przegrzania jej elementów.

 

Jakie są zalety przeprowadzania pomiarów termowizyjnych?

Przeglądy termowizyjne znajdują coraz większe uznanie, gdyż docenia się ich wartość podczas oceny stanu technicznego obiektu. Główną i podstawową zaletą badań z użyciem kamery termowizyjnej jest możliwość skontrolowania kondycji budynku bez ryzyka ingerencji w jego strukturę. Pomiary uzyskane dzięki usługom termowizyjnym są precyzyjne i wiarygodne. Pozwalają na zdobycie rzetelnego obrazu nawet najbardziej skomplikowanej instalacji w obiektach o różnych rozmiarach. W poszukiwaniu usterki nie trzeba niszczyć prowadzącej do niego konstrukcji bądź odsłaniać elementów instalacji. Minimalizuje się działania uboczne związane z namierzaniem szkody. Jednocześnie uzyskany termogram umożliwia natychmiastowe przystąpienie do naprawy i likwidacji nieszczelności w instalacji gazowej, grzewczej lub usterek elektrycznych. Badanie termowizyjne jest wygodną i niedrogą metodą, ale w pełni rzetelną. Znajduje ono zastosowanie w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz komercyjnych i użyteczności publicznej. Pozwala poprawić szczelność izolacji termicznej obiektów, czyli zmniejszyć koszty eksploatacji. Przede wszystkim dzięki wykrywaniu niewidocznych wad i nieszczelności zapobiega katastrofom budowlanym wywołanych wyciekiem gazu czy zwarciem elektrycznym.