Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych – co wchodzi w jego skład?

Każda profesjonalna instalacja elektryczna swój początek ma w odpowiednio przygotowanym projekcie. Od niego zależy zarówno działanie całej instalacji, jak i jej bezpieczeństwo. Proces wykonawczy nie kończy się jednak na samym montażu, ponieważ istotne jest również przeprowadzenie końcowych pomiarów i upewnienie się, że całość została poprawnie dopracowana.

Profesjonalna instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna to szereg elementów, które muszą być ze sobą połączone w odpowiedni sposób. Opracowanie koncepcji to, po wstępnej wycenie usługi, pierwszy praktyczny etap prac nad instalacją. Jeszcze zanim zostanie stworzony projekt, należy zaplanować rozmieszczenie gniazdek, przyłączy, a także wybrać rodzaj instalacji: natynkowy czy podtynkowy. Rozmieszczenie poszczególnych elementów zależy przede wszystkim od układu pomieszczeń i najlepiej, jeśli w tym etapie uczestniczą przyszli mieszkańcy domu.

Na podstawie koncepcji opracowuje się projekt instalacji elektrycznej. Powinien on być skorelowany z planowanym zagospodarowaniem pomieszczeń, tak, aby liczba gniazdek oraz ich lokalizacja odpowiadały potrzebom mieszkańców. W projekcie powinny znaleźć się wytyczne dotyczące każdego z elementów instalacji, obliczenia, szacunki, rozłożenie układu elektrycznego oraz materiały, które zostaną użyte do wykonania instalacji. W skrócie zatem – wszystko to, co pozwoli przeprowadzić montaż.


Montaż instalacji elektrycznej 

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej obejmuje oczywiście sam montaż, przeprowadzany na podstawie opracowanego wcześniej projektu. To proces skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego nie warto wykonywać go samodzielnie. Co więcej, gotowa instalacja elektryczna musi zostać sprawdzona pod kątem zgodności z planem oraz wymogami prawa budowlanego. Wykonywane są pomiary powykonawcze oraz opracowywana dokumentacja powykonawcza. Protokół z odbioru instalacji jest niezbędny do odbioru budynku.