przegląd elektryczny

Przegląd elektryczny – co to jest i kiedy należy wykonać?

Obowiązkowy przegląd elektryczny obiektu budowlanego powinien zostać przeprowadzony kompleksowo przez wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Całą instalację trzeba dokładnie przejrzeć pod kątem uszkodzeń jakie mogły powstać podczas użytkowania budynku. Najważniejsze elementy instalacji, które podlegają oględzinom to widoczne przewody elektrycznej, dławiki, odbiorniki energii elektrycznej i osprzęt.

Ważny jest również pomiar całej instalacji. Podczas pomiarów sprawdzane są następujące elementy:

  • ciągłość przewodów,
  • rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,
  • ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,
  • rezystancja/impedancja podłóg i ścian,
  • samoczynne wyłączenie zasilania,
  • ochrona uzupełniająca,
  • sprawdzanie biegunowości,
  • sprawdzanie kolejności faz,
  • próby funkcjonalne i operacyjne,
  • spadek napięcia.

Podczas przeglądu elektrycznego przeprowadzane są również próby eksploatacyjne (badanie skuteczności przeciwpożarowej). Badania te pozwalają określić czy bezpieczniki i wyłączniki zadziałają w przypadku wystąpienia zwarcia.

Jak często wykonuje się przeglądy elektryczne?

 

Przybliżyliśmy sobie już czym jest przegląd elektryczny i co obejmują związane z nim badania i pomiary. Warto również wiedzieć jak często należy takie badanie przeprowadzić. Częstotliwość tych badań określa Art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.) i według niego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzić przegląd instalacji co najmniej raz na 5 lat. Wyniki tych pomiarów należy przechowywać przez cały okres użytkowania instalacji.

Nad tym, czy badanie należy wykonywać nie ma się co zastanawiać – jest w końcu obowiązkowe. Co więcej dzięki niemu zdobywamy poczucie bezpieczeństwa i wiedzę o potencjalnych zagrożeniach i usterkach. Nie można również nie wspomnieć, że w przypadku zaniedbania obowiązku obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej, w razie wystąpienia jakiegoś wypadku, nie można ubiegać się o odszkodowanie u ubezpieczyciela.