Przeglądy budynków

Przeglądy budynków. Co musisz wiedzieć?

Właściciel domu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo jego użytkowania i ma obowiązek regularnie zlecać jego przeglądy budowlano-instalacyjne. Budynek musi być bezpieczny dla korzystających z niego osób nawet podczas silnych burz, wiatrów czy opadów. Dlatego właściciele domów raz na jakiś czas zlecają obowiązkowe przeglądy budynków wykwalifikowanym ekipom. Przeglądy muszą być wykonane zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych.

Terminy kontroli

Raz na rok właściciel budynku powinien skontrolować stan elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, oraz instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Z kolei raz na 5 lat właściciel budynku zobowiązany jest do kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W domach powinno się sprawdzać również stan techniczny kotłów: raz na 2 lata tych opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, a raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.

Kto może przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku?

Stan techniczny domu kontrolują osoby posiadające uprawnienia w danej dziedzinie, np. przewody kominowe musi sprawdzić wykwalifikowany kominiarz, a instalacje elektryczne i gazowe osoba, która posiada uprawnienia  do nadzoru nad eksploatacją urządzeń instalacji energetycznych oraz gazowych. Warto zatrudnić do tego celu wyspecjalizowaną firmę, która dokona kontroli kompleksowo. Specjaliści po wizycie sporządzają protokół kontroli, który dołączany jest do Książki Obiektu Budowlanego. Jeśli budynek takowej nie posiada, firma wykona przegląd pięcioletni i założy KOB.