ależy kontrolować stan instalacji

Przeglądy elektryczne – kto wykonuje i w jakim celu?

Aby mieć gwarancję niezawodności oraz bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, niezbędne jest okresowe badanie jej stanu. Tego typu przeglądy nie są jednak przeprowadzane zgodnie z życzeniem właściciela lub zarządcy nieruchomości, gdyż konieczność ich wykonywania jest ściśle regulowana przez przepisy prawa.

Jak często trzeba dokonywać przeglądów elektrycznych?

Prawo budowlane wskazuje, że tego typu kontrole muszą odbywać się co najmniej raz na 5 lat, choć na ich częstotliwość ma wpływ także kilka innych elementów. W przypadku większego niebezpieczeństwa, pięcioletni interwał jest skrócony. Ma to miejsce m.in. w obiektach komunalnych, miejscach w których ludzie mogą być narażeni na ryzyko porażenia i w instalacjach bezpieczeństwa, wówczas przeglądów dokonuje się co rok. Dodatkowo w przypadku pojawienia się zagrażających sprawności instalacji czynnikach zewnętrznych takich jak burze, silne opady deszczu, powodzie i wiatry, kontrole powinno się przeprowadzać za każdym razem po ich wystąpieniu.

Kto może przeprowadzać przeglądy elektryczne?

W świetle prawa, możliwość ta przysługuje osobom, które posiadają uprawienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznej. Niezbędne są świadectwa kwalifikacyjne, które uzyskują osoby wykonujące prace w zakresie obsługiwania, remontowania i montowania tego typu urządzeń, a także ich dozoru. Przeglądy instalacji elektrycznych można zlecić także przedsiębiorstwom takim jak nasze, wówczas do kontroli zostanie oddelegowany jeden z naszych specjalistów.

Dlaczego należy kontrolować stan instalacji elektrycznych w budynkach?

Poza zabezpieczeniem osób korzystających z nieruchomości, tego typu przeglądy są niezbędne, aby w razie wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń takich jak pożary, móc ubiegać się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Podstawą do jego uzyskania jest posiadanie protokołu kontrolnego, który sporządzany jest przez technika zajmującego się danym zleceniem. W dokumencie tym znajduje się m.in. tabelaryczne przedstawienie uzyskanych wyników pomiarów, a także ich ocena.