Przeglądy budynków - obraz

Kiedy wykonuje się przeglądy budynków?

Okresowy przegląd nieruchomości to obowiązek nakładany na właścicieli i zarządców budynków przez polskie prawo.

Celem tego typu kontroli jest zagwarantowanie pełni bezpieczeństwa podczas użytkowania nieruchomości, także wtedy, gdy dochodzi do nieprzewidzianych zjawisk, w zakres których wchodzi działanie sił natury. Wedle prawa obowiązkowe przeglądy budowlane powinny być wykonywane ze zmienną częstotliwością.

Kiedy należy wykonywać przeglądy budynków?

Przepisy wynikające z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowią, że kontrolom mają być poddawane:

  • co najmniej raz w roku części budynku, które są narażone na czynniki atmosferyczne oraz negatywne w wymiarze długoterminowym zjawiska, wynikające ze zwykłej eksploatacji budowli,
  • co najmniej raz w roku instalacje i wszelkie urządzenia, które służą ochronie środowiska,
  • co najmniej raz w roku instalacje gazowe, a także przewody kominowe, w tym dymowe, wentylacyjne oraz spalinowe,
  • co najmniej raz na pięć lat całość nieruchomości; wówczas sprawdzeniu powinien podlegać ogólny techniczny stan budowli, w tym jej estetyki i otoczenia, a także instalacji elektrycznej, osprzętu, zabezpieczeń, izolacji przewodów oraz sprawności uziemienia.

Kto zajmuje się okresowym przeglądem budynków?

Kontrole stanu technicznego budynków mogą być wykonywane przez uprawnione do tego celu podmioty zewnętrzne. W przypadku instalacji elektrycznej, gazowej oraz piorunochronnej są to osoby, które posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne w zakresie uprawnień budowlanych w dziedzinie eksploatacji urządzeń, sieci gazowych i energetycznych oraz konkretnych specjalności instalacyjnych Natomiast do kontrolowania przewodów kominowych upoważnieni są posiadacze kwalifikacji mistrza rzemiosła kominiarskiego lub osoby z uprawieniami budowlanymi w tej kategorii, jednak ci ostatni mogą to robić tylko w przypadku kominów, w których ciąg jest wymuszany pracą innych urządzeń mechanicznych.

Przeglądy budynków to działania, które zgodnie z literą prawa muszą być realizowane na wniosek zarządcy lub właściciela nieruchomości. Bez rzetelnego wykonania tego typu działań narażają się oni na konsekwencje, w tym kary finansowe wynikające z nieutrzymania budynku we właściwym stanie technicznym i narażenie na niebezpieczeństwo jego użytkowników.