nadzory budowlane wrocław

Badania, przeglądy, pomiary elektryczne

Podstawowym sektorem działań naszego przedsiębiorstwa jest wykonawstwo fundamentalnych dla każdego obiektu budowlanego czynności – a w szczególności dla instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, informatycznych oraz teletechnicznych. Świadczymy także usługi w obszarze automatyki budynkowej, prowadzimy przeglądy budowlane i oferujemy nadzór budowlany.

Jedno z podstawowych działań naszej firmy stanowią pomiary elektryczne. Wykonujemy pomiary:

 • rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
 • ochrony przeciwporażeniowej
 • warunków szybkiego wyłączenia zasilania (skuteczność zerowania)
 • uziemień ochronnych i roboczych
 • elektryczne urządzeń i narzędzi
 • parametrów jakości energii elektrycznej
 • kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia
 • rozdzielni niskiego i średniego napięcia
 • pomiary i przeglądy transformatorów energetycznych
 • badania instalacji odgromowych
 • badania wyłączników różnicowo – prądowych
 • a także pomiary natężenia oświetlenia

Prowadzone przez nas działania zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom podczas korzystania z instalacji. Świadczenia realizujemy w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami, w najwyższym standardzie oraz terminowo. Podczas prac wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę naszych pracowników. W trakcie prowadzonych prac możemy wylegitymować się kompletem potrzebnych uprawnień.

Zapewniamy kompleksową realizację usług na każdym etapie:

 • Przygotowanie wstępnej wyceny
 • Opracowanie planu działania
 • Sporządzenie projektu
 • Dokonanie wyceny
 • Pomoc przy uzyskaniu zezwoleń
 • Nadzór nad pracami budowlanymi
 • Wykonawstwo
 • Przeprowadzenie pomiarów powykonawczych
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej